Browsed by
Månad: februari 2020

Årsmöte 2020 18 Mars

Årsmöte 2020 18 Mars

Härmed kallas och inbjuds Du till årsmöte i Maskinring Blekinge.

Tid:          Onsdagen den 18 Mars, kl 19.00.               

Plats:        Brandstationen Oskarsvärn

Vi börjar med ett studiebesök i Brandstationens lokaler.

                 Information om verksamheten

                 Rundvandring och info.

                 Därefter servering och stämmoförhandlingar.

Var vänlig och anmäl er närvaro till Anders helst på SMS 070-5467707,

eller email info@maskinringblekinge.se , senast måndagen den 9 mars.

 

Välkomna!

Maskinring Blekinge

Ordförande

Peter Hansson

gm Anders Börjesson