Browsed by
Månad: september 2016

Ny kurs!

Ny kurs!

Kurs i Säkerhet på väg, nivå 1 och 2.

Tidpunkt: Tisdagen den 11 okt, 08.00 – 16.00.
Plats: Företagens Hus, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby.
Utbildningsledare: Joakim Strömberg, Motivera Utbildning.

Anmälan görs till Gunilla 0734-15 67 32. Information om kursen får du av Magnus på Motivera. 0730-63 03 50.

På kvällen  finns det möjlighet att göra validering för teleskoplastare. Anmälan görs till Magnus.

Välkomna!

UTBILDNINGAR!

UTBILDNINGAR!

I samarbete med Motivera Utbildning och Bräknebygden AB (svb) kan vi, Maskinring Blekinge, skräddasy utbildningar, fortbildningar och kompetensutveckling inom transport och anläggning. Upptagningsområde, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommun. Utbildningarna genomförs på Företagens Hus i Bräkne-Hoby.

Motivera Utbildning AB bedriver utbildnings- och utvecklingsverksamhet i Sverige. Verksamheten kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata den enskildes erfarenheter och kunskaper aktiviteter som blandar teori och praktik och syftar till att ge både kunskaper och färdigheter som går att omedelbart omsätta i praktisk handling aktiviteter som, så långt det är möjligt, är utformade i samarbete med användarna.

Personalutbildning som genomförs med stor flexibilitet för att undvika onödigt produktionsbortfall idé och förnyelsearbete i samråd med kursdeltagare och uppdragsgivare kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling av all personal god ekonomi och effektiv användning av resurserna för verksamhetens bästa Företagsanpassade företagsutbildningar.

Motivera Utbildning tillgodoser arbetsmarknadens parters utbildningskrav.

Exempel på utbildningar: 

  • Mobila Arbetsplattformar
  • Truckförarutbildning
  • Traversutbildning (kärnkraftgruppen KIKA)
  • Säkerhet på väg , arbete på väg
  • Grävmaskin- och hjullastarutbildning
  • Påbyggnadskurs för utmärkningsansvarig
  • Arbete på väg nivå 1 och nivå 2
  • Arbete på väg nivå 3A
  • Valideringsdagar, grävmaskin, hjullastare
  • Motorsågs körkort A-B

För mer information om utbildningarna ring Magnus Olsson 0730-63 03 50  eller gå in på Motiveras hemsida,
http://www.motiverautbildning.se

För mer information om tidpunkter och planering ring Gunilla Ohlsson 0733-16 12 17.

VÄLKOMNA MED ER FÖRFRÅGAN!!

________________________________________________________________________________